Trang chủ > Tình hình Đại sứ quán
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh
2018-11-16 18:47
 

Ngày 16/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã đến chào xã giao Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh. Tham tán Công sứ Doãn Hải Hồng, Tùy viên Quốc phòng La Tân, Tham tán Chính trị Trần Hồng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tham dự.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị truyền thống, Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa Xã hội, hai nước đã ủng hộ lẫn nhau, kết nên tình hữu nghị nồng thắm "vừa là đồng chí, vừa là anh em".  Trong tình hình mới, tiếp tục tăng cường đoàn kết, hữu nghị Trung-Việt, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước. Quan hệ giữa quân đội hai nước là một bộ phận quan trọng trong quan hệ Trung-Việt. Những năm qua, quân đội hai nước giao lưu mật thiết trên các cấp, đã phát huy vai trò tích cực cho việc tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai bên. Là tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đại sứ Hùng Ba sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với quân đội Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước thu được bước phát triển lớn hơn, làm phong phú thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đến Việt Nam nhận nhiệm vụ, đồng thuận với đánh giá của Đại sứ Hùng Ba về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và quân đội hai nước Việt-Trung, cho biết quan hệ giữa quân đội hai nước là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt-Trung. Quân đội Việt Nam sẵn sàng cùng nỗ lực với Trung Quốc, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc thêm giao lưu hợp tác trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng song phương và đa phương, thúc đẩy quan hệ giữa quân đội hai nước thực hiện bước phát triển lớn hơn. Mong đợi và tin tưởng Đại sứ Hùng Ba sẽ góp phần lớn hơn cho việc này trong nhiệm kỳ của mình, sẽ ủng hộ tích cực công tác của Đại sứ Hùng Ba và Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Suggest To A Friend:   
Print