Trang chủ > Tình hình Đại sứ quán
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường
2018-11-30 18:38
 

Ngày 30/11, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã đến chào xã giao Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường. Tham tán chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trần Hồng, Vụ trưởng Vụ Trung Quốc – Đông Bắc Á Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Mai Hồng tham dự buổi tiếp.

Đại sứ Hùng Ba cho nói, tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Trung Quốc và Việt Nam do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo tiền bối dày công gây dựng và vun đắp, không ngừng được kế thừa và phát triển trong những năm qua. Trong quá trình này, quan hệ hai Đảng đã phát huy vai trò dẫn dắt quan trọng. Đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hai chuyến thăm lẫn nhau, đạt được nhận thức chung quan trọng về gìn giữ đại cục quan hệ hai Đảng hai nước, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho phát triển quan hệ Trung – Việt. Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam, tuân theo phương châm 16 chữ và tinh thần "bốn tốt", thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng̀ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Hùng Ba đến Việt Nam nhậm chức, nói Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, có cùng chung lợi ích, tình hữu nghị truyền thống Việt – Trung do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng là tài sản quý báu chung  của hai Đảng hai nước và nhân dân hai nước. Những năm qua, quan hệ Việt – Trung duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt giao lưu giữa Lãnh đạo hai Đảng hai nước diễn ra thưng xuyên, đã phát huy vai trò quan trọng không thể thay thế trong vic tăng cường tin cậy và tình hữu nghị giữa hai nước. Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đại sứ quán Trung Quốc phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao, tích cực nỗ lực nhằm thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh và ổn định.

Suggest To A Friend:   
Print