Trang chủ > Tình hình Đại sứ quán
Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc trả lời câu hỏi
2020-05-22 09:59
 

Hỏi:Trong chương trình nghị sự của kỳ họp lần thứ 3 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 do phía Trung Quốc công bố, có một nội dung là thẩm định dự thảo Quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về Thiết lập và hoàn thiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi của Đặc khu hành chính Hông Kong về bảo vệ an ninh quốc gia. Xin cho biết Nhân đại đưa chương trình nghị sự này vào hội nghị có những suy nghĩ gì?

Đáp: An ninh quốc gia là nền tảng quan trọng để đảm bảo sự phát tiển ổn định và bền vững của đất nước. Bảo vệ an ninh quốc gia là lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc cả nước Trung Quốc, trong đó có đồng bào Hồng Kông. Trong Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa thứ XIX đã nêu rõ: "Thiết lập và hoàn thiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi của Đặc khu hành chính về bảo vệ an ninh quốc gia." Đặc khu hành chính Hồng Kông là một bộ phận không thể tách rời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại hội nhân dân toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc căn cứ vào tình hình và nhu cầu mới, thực hiện chức trách được Hiến pháp giao, thiết lập và hoàn thiện chế độ pháp luật và cơ chế thực thi của Đặc khu hành chính Hồng Kông về bảo vệ an ninh quốc gia từ gốc độ quốc gia, kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ "một quốc gia, hai chế độ", là hoàn toàn thiết yếu.

 

Suggest To A Friend:   
Print