Trang chủ > Tình hình Đại sứ quán
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Bá đến chào Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi
2019-05-10 18:04

Ngày 10/5, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tới trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, chào xã giao Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi. Tham gia buổi tiếp có Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trần Hồng.

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải. Kể từ thời cận đại tới nay, hai nước ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đích thân xây dựng đã trở thành tài sản quý báu chung của nhân dân hai nước. Những năm qua, quan hệ Trung – Việt giữ đà phát triển tốt đẹp, Lãnh đạo hai Đảng hai nước đạt được nhận thức chung quan trọng về việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Trung – Việt. Cơ quan Tuyên truyền và cơ quan báo chí hai nước cần phải tích cực tuyên truyền và thúc đẩy quán triệt thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo hai Đảng, tăng cường hơn nữa giới thiệu tình hữu nghị Trung – Việt và những thành quả hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực của hai nước, giới thiệu toàn diện tiến triển cải cách mở cửa đổi mới, và xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước, đảm bảo tình hữu nghị Trung – Việt luôn là dòng chảy chính trong dư luận hai nước.

Tổng Giám tốc Nguyên Đức Lợi khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ vô tư của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp trước đây và thời kỳ xây dựng đất nước hiện nay. Hiện nay, hai bên xác định cần tăng cường hơn nữa tuyên truyền về truyền thống hữu nghị Việt – Trung và những thành tựu hợp tác chiến lược toàn diện hai nước, làm cho tình hữu nghị Việt - Trung luôn đứng vị trí chủ đạo trong dư luận hai nước. Thông tấn xã Việt Nam sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với các cơ quan báo chí Trung Quốc như Tân Hoa xã, góp phần xứng đáng cho việc thúc đẩy hữu nghị và hợp tác Việt – Trung.

Suggest To A Friend:   
Print